VYHLEDÁVÁNÍ

Odkazy

      Vítejte na oficiálních stránkách farnosti Březí. Naše farnost zahrnuje území Březí a okolních obcí - Borovník, Březské, Níhov, Ondrušky a Rozseč. Náš kostel je zasvěcen Jménu Panny Marie.
      Duchovním správcem je o. Jiří Jeniš.

Mše svaté:

Od 1. 4. 2016 došlo v naší farnosti ke změnám! Z důvodu změny vedení farnosti a jiných možností kněží z Osové Bítýšky, budou mše svaté ve všední dny slaveny v pátek v 17:00 hodin, v režimu jako obvykle: Březí – Březské – Březí – Níhov.

Nedělní mše svatá je každý týden ve Březí v 8.00 hodin.


NOVINKY


ROK 2021

Milí farníci, zdravíme.
Od 9. května chceme pozvat farnost zpět do našich farních kostelů. Do letních prázdnin zkusíme provizorní řešení mše svatá:

 • ve Březí v 8.00 hodin,
 • v Osové Bítýšce v 8.00 a 11.00 hodin

Protože někteří jsou nemocní, rizikoví a další možné důvody, mši svatou v 9:30 zachováme jako on-line na YouTube. Díky, že toto provizorní řešení přijmete. On-line kavárnu ponecháme, jen asi bude až po obědě. ;-)
Od letních prázdnin bychom rádi pokračovali obvyklým pořadem mší svatých Březí – Ob – Ronov.
Z fary žehnají otcové Tom a Juris
PS: Mši on-line budeme mít z kaple, protože živý přenos z kostela by znamenal řešení mnoha problémů, na které nám naše vybavení nestačí a pro dva měsíce je to neefektivní investice.

Velikonoce 2021

Velikonoce 2021

Každou neděli večer v 18:00 hodin zveřejňujeme na našem Youtube nové video s názvem „Sami na Mamre“.


Milí farníci,
posíláme ohlášky a přejeme požehnané dny postní. Připomínáme dva odkazy, jednak na veřejný portál k současné situaci k prožívání bohoslužeb, ze kterého nevyplynuly žádné podstatné nové informace.
Možná mě napadá jen k Níhovu a Borovníku, které leží v jiném kraji a dokonce i okrese, tak jsme jedna farnost, pro případné nedorozumění v cestě na bohoslužbu. Případně to vezměte zadem kolem pily.
A druhý odkaz je na velikonoční paškálky , už jsme dostali žádost o 37 kusů, ale předpokládám, že zájem bude mít jistě více rodin, tak se prosím ozvěte, ať je zvládneme vyrobit.
Z fary žehnají otcové Tom a Juris


Milí farníci,
posíláme ohlášky a připomínám možnost si zamluvit malý paškálek podobně jako minulý rok.

Milí farníci,
těsně před začátkem postní doby chci nabídnout postní aktivitupro nadcházející čas. Stránku si vytiskněte a přeložte na polovinu, slepte k sobě a zastřihněte okraje. Dostanete tabulku od popeleční středy do velkého pátku. Na každý den je jedno prázdné políčko, kam si můžete napsat jednoho člověka, kterého ten den můžete doprovodit modlitbou, napsat mu zprávu, zavolat, navštívit, udělat skutek lásky, … Cokoliv.
Berte to jako inspiraci, možnost, …
Aktivita není určena jen dětem, ale komukoliv.
Žehnám, Juris


Výtěžek Tříkrálové sbírky za naši farnost najdete v "Aktualitách".

Tříkrálová sbírka letos proběhne Tříkrálová sbírka pouze na platbou na účet číslo 66008822/0800, variabilní symbol: 77706800 nebo vhozením příspěvku do pokladniček, které jsou umístěny na různých místech farnosti do 24. 1. 2021:

 • Březí: na OÚ v jednací hodiny;
 • Březské: v obchodě;
 • Rozseč: na OÚ v jednací hodiny;
 • Borovník: v obchodě;
 • Níhov: na OÚ v jednací hodiny.

Loňský rok v naší farnosti:

 • křty - celkem 4, z toho 2 chlapci a 2 děvčata
 • svatby - celkem 5
 • pohřby - celkem 9, z toho 5 mužů a 4 ženy

ROK 2020

 • Odkaz na mše svaté najdete zde a rovněž v ohláškách nebo použijte vyhledávač youtube, účet máme - DCŽM Mamre.

 • V neděli 6. září slavíme pouť ve Březí.

 • V sobotu bude ve Březí v 11:00 hodin svatba Ondřeje Voborného a Michaely Mičánkové.

 • Příští neděli je v Osové Bítýšce farní pouť sv. Jakuba. Zveme na farní mši svatou v 9:30 hodin a potom odpoledne ve 14:00 hodin na svátostné požehnání.

 • Farnost Heřmanov zve srdečně na Karmelskou pouť, která se uskuteční v neděli 19. července 2020. V 8:30 hodin vychází průvod z Vidonína a v 10:30 hodin bude mše svatá v Heřmanově.

 • Dne 29. června 2020 se rozloučíme se zesnulým Mons. ICLic. Mgr. Janem Daňkem farářem v Novém Městě na Moravě a děkanem žďárským

 • Farní tábor bude od 16. srpna - 23. srpna 2020 ve Vidoníně.

 • Tento týden budeme mít naposledy mše svaté online, včetně příští neděle. Za týden od úterý 26. 5. 2020 již začneme sloužit mše svaté veřejně v obvyklých časech a na obvyklých místech jako před karanténou. Více informací zveřejníme příští týden.

 • První svaté přijímání je přesunuto až na neděli 20. září 2020.

 • Velikonoce na DCŽM Mamre ve farnosti Osová Bítýška
 • Velikonoce

 • 17. 3. 2020 byly vloženy nové informace o nouzovém stavu a možné pomoci lidem. Čtěte více v kolonce "Nouzový stav".

 • Bratři a sestry z naší farnosti,
  vzhledem k vyhlášení "nouzového stavu" a nutnosti informovat všechny farníky byla na našich webových stránkách vytvořena nová sekce nazvaná "NOUZOVÝ STAV", kde Vám budeme přinášet nejčerstvější informace.


 • V neděli 5. 1. v 15:00 hodin v kostele ve Březí bude Tříkrálový koncert chrámových sborů z Níhova a Drásova.

 • Tříkrálový koncert

ROK 2019

 • Jako každý rok, i letos, vás všechny zveme na živý Betlém, který bude v Osové Bítýšce na Štědrý den 24. 12. ve 14:00 hodin na mezi pod kostelem. Repríza pak bude ještě na sv. Štěpána 26. 12. v 11:00 hodin na Ronově u kostela.

 • Vyhlašujeme Výtvarnou soutěž. Téma - Uprostřed zimy. Hotové obrazy doneste do 12.1. na faru nebo do sakristie. Budou dvě kategorie 1-12, 13-a více. Každý může dát za sebe jeden svůj obrázek. Bližší informace budou na plakátku.

 • Upozorňujeme, že je poslední příležitost přihlásit se na svátost biřmování. Další možnost v naší farnosti bude opět až za několik let. První setkání s přihlášenými zájemci bude příští neděli 1. 12. v 17:00 hodin na faře v Osové Bítýšce. Přihlášky prosím dávejte do rukou o. Jurisovi nebo si s ním domluvte krátké setkání.

 • 8. - 9. 11. 2019 - se uskuteční akční víkend pro děti z farnosti.

 • 19. 10. 2019 - budou ve zdejším kostele v 11:00 hodin oddáni Pavla Crhová a Jan Řeháček.

 • Již máte možnost si zakoupit nové kalendáře z nakladatelství Petra Syptáka. Máme celkem 5 druhů. Cena je 69,- Kč/kus. Mladí si také mohou zakoupit studentský diář za 50,- Kč/kus.

 • Na náš web byla přidána nová záložka. Najdete ji pod položkou "Březí" - "Církevní turistika" a zároveň na našem webu každý den najdete "biblický citát".

 • V neděli 4. 8. 2019 bude pouť v 10:00 hodin ve Březském.

 • V sobotu se koná v Níhově festival folkové hudby Prameny. Mše svatá tam bude v parku za hospodou v 16:00 hodin. Mši svatou bude celebrovat P. Miroslav Dibelka SDB.

 • Farní den bude v Osové Bítýšce v neděli 1. 9. 2019.

 • Pro děti z náboženství uspořádáme tradiční výlet ve čtvrtek 6. června. Přihlášky budou v náboženství a emailem.

 • Sbírky o Velikonocích vynesly v Březí 16 050,- Kč. Děkujeme za vaše dary.

 • Zveme mládež na farní víkendovku, která bude 3. – 5. 5. na faře v Netíně. Přihlášky si můžete vzít vzadu na stolečku.

 • V úterý 12. 3. se koná pouť Nový Jeruzalém v Křižanově. Mši svatou v 17:00 hodin tam bude sloužit náš bývalý kaplan P. Karel Adamec. Autobus ze Březí jede v 16:00 hodin.

 • Chceme upřímně poděkovat všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou oslav žehnání varhan v naší farnosti.
 • Co se týká varhan, restaurování firmou A.Q. Kuřim přišlo na 1.286.000,- Kč vč. DPH. Další náklady: osvětlení 16.000,- Kč, podlaha kůru cca 130.000,- Kč, pohoštění.
 • Dary: Obec Březí 100.000,- Kč, Březské 100.000,- Kč, Níhov 30.000,- Kč, Rozseč 30.000,- Kč a Borovník 20.000,- Kč. Zbytek farníci, jejich dary a aktivity.
 • Děkuji všem za spousty brigádnických hodin, za občerstvení a domlouvání všeho možného. Uvědomuji si, že toto dílo a slavnost semkla farnost. Bylo by škoda toho nevyužít.

 • ŽEHNÁNÍ VARHAN bude v neděli 17. února 2019 ve 14:00 hodin Celebrantem bude bývalý farář v Osové Bítýšky, emeritní opat Strahovského kláštera P. Michael Pojezdný, který při této mši svaté slavnostně požehná nové varhany v našem kostele.

 • V pátek 15. února ve 14:00 hodin bude pohřeb se mší svatou paní Ludmily Plevové.

 • 10. února bude na faře v herně promítání a povídání o návštěvě o. Jurise u jeho spolužáka v Polynésii, na souostroví Samoa.

 • Farní ples bude v sobotu 12. ledna 2019 v Ořechově.

ROK 2018

 • Na vývěsce je také pořad vánočních bohoslužeb. V naší farnosti se bude zpovídat v úterý 18.12. V Níhově bude v 17:00 hodin mše svatá a pak bude svátost smíření. V Březí bude mše svatá v 18:00 hodin a pak bude následovat svátost smíření. A ve Březském se bude zpovídat od zhruba 18:30 hodin.

 • Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu možno získat po splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 • V neděli 29. 7. přivítáme nového kaplana o. Tomáše Žižkovského.

 • Festival Prameny Níhov – pátek 21.7. - 16:00 mše, 17:00 kapely

 • Od srpna přijde do naší farnosti nový kaplan, jmenuje se Tomáš Žižkovský, pochází z Brna, zatím působí v Hodoníně.

 • V neděli 1. 7. po mši svaté bude u kostela žehnání dopravních prostředků. Začínají prázdniny, budeme jezdit na dovolené, tak ať se snažíme šťastně vrátit a jezdíme s Bohem.

 • Ve středu 13. 6. v 18:00 hodin zveme na Nový Jeruzalém do kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou,hlavní celebrant bude Mons. PhDr. Petr Piťha. Odjezd autobusu ze Březí v 16:10 hodin.

 • Příští neděli 20. 5. slavíme v 10:00 hodin poutní mši sv. v Borovníku, ve Březí mše sv. není.

 • Zveme všechny mladé, kteří hledají své životní povolání, na valentinskou pouť do kostela sv. Michala v Brně v předvečer svátku sv. Valentina, v úterý 13. 2. od 19 hodin. Program: Mše sv. s tematickou promluvou, káže jáhen Jan Špilar - Střihoruký Edward. Modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu v kostele. Beseda a odpovědi na vaše zvídavé otázky.

 • Chci vás všechny vybídnout, abyste šli k prezidentským volbám. Křesťan žije ve světě a má nejen právo, ale i povinnost podílet se na veřejných záležitostech. Prosím, dávejte hlas podle svého svědomí tomu, kdo se nejvíce blíží hodnotám, které žijeme. Nebojte se zvolit novou tvář.

 • Farní ples - 13. ledna 2018

  Farní ples

ROK 2017

 • Farní ples - 13. ledna 2018
  Vánoční přání

 • "Půlnoční“ mši svatou ve Březí budeme sloužit 24. 12. již ve 20:30 hodin.

 • Ve čtvrtek 12. 10. zveme na Nový Jeruzalém od 18:00 hodin do Bystrého, hlavní celebrant o. biskup Josef Kajnek. Odjezd autobusu ze Březí v 15:25 hodin.

 • Pouť ve Březském bude 6. 8. v 10:30 hodin.

 • V sobotu 30. července 2017 ve Březí v 13:00 hodin uzavřou církevní sňatek Barbora Klímová z Níhova a Ondřej Hála z Borovníka.

 • V sobotu 22. 7. bude v Níhově festival Prameny, který začne v 16:00 hodin mší svatou. Kapely budou vystupovat od 17:00 hodin.

 • Pouť v Březské bude 6. 8. v 10:30 hodin.

 • V pátek 9. 6. bude kněz navštěvovat nemocné.
 • Na stolečku jsou přihlášky na Jarní víkendovku pro děti a mládež od 3. do 9. třídy. Je to v termínu 19.-21. 5. 2017.

 • Sbírky o Velikonocích (na varhany): 17.812,-- Kč. Děkujeme!

 • V pátek 21. 4. 2017 dopoledne budeme navštěvovat nemocné.

 • Farní tábor proběhne v termínu 5.-15. července na tábořišti poblíž Vaneče. Nebojte se na bližší informace zeptat.

 • Zveme mládež na Celostátní setkání mládeže do Olomouce 15.-20. srpna. Je to velká šance na duchovní povzbuzení, silné zážitky, nové kamarády a nakopnutí do života, abychom nebyli jen matrikoví křesťané.

 • Zpovídání ve farnosti bude v úterý 11. 4. v Níhově v 17:00 bude mše svatá a po ní bude následovat svátost smíření. Ve Březském se bude zpovídat od 18:30. Ve Březí bude v 18:00 mše svatá a po ní bude následovat zhruba hodinu možnost svátosti smíření.

 • Zveme na Postní duchovní obnovu pro celou farnost s o. Vladimírem Záleským v sobotu 1. 4. 2017. Začíná se v 8:00 hodin mší svatou v Osové Bítýšce, pokračuje se promluvami v 9:00 a v 10:30 hodin, zakončení adorací v 11:30 hodin. Není to akce mladých z fary, ale celé farnosti! Moc zveme!

 • V sobotu 25. 3. v 10:00 hodin bude pohřeb Milana Kejdy.

 • Příští neděli 26. 3. v 14:00 hodin bude velikonoční tvoření. Čeká na vás pletení pomlázky, vyřezávání ze dřeva, háčkování, malování na sklo, výroba velikonočních dekorací. Hledáme ještě další šikovné ruce, které si mohou vzít nějaké tvoření (malování, lepení, modelování, háčkování, …).

 • Kolpingova rodina a farnost Velká Bíteš vás zvou na Bítešskou akademii - besedu s názvem Ptejte se Edy. Eda Rovenský je muzikant, kterého známe se skupinou Poetika z českých rádií. O hudbě říká, že je energie života. Eda je ale i odborník na energetiku a zároveň radní města. Jaké to je, stát se celostátně známým muzikantem? Tahle beseda bude propojovat světy. Přijďte se Edy zeptat, na co chcete. Akce se koná v neděli 12. března v 18 hodin na Základní umělecké škole Velká Bíteši.

 • Zveme vás na příjemně strávené nedělní odpoledne, v neděli 26. 2. od 14.30 hodin v kostele v Osové Bítýšce. Čeká nás misijní akce s názvem "Mohou želvy létat?" Těšit se můžete na divadelní vystoupení dětí, besedu z cesty do Indonesie a Brazílie s promítám fotek, minilekci Indonésštiny, zpívání, výstavu a ochutnávku brazilské pochoutky. Vstupné dobrovolné, peníze poputují na misie.

 • V neděli 5.2. v 15:00 hodin bude ve farním kostele v Osové Bítýšce Koncert duchovní hudby v podání studentského vokálně-instrumentálního souboru Souflé z Brna. Vstupné bude dobrovolné, srdečně Vás všechny zveme.

 • Ples farnosti Březí - 11. února 2017!
  Ples farnosti
  Ples se bude konat v místním kulturním domě. Hrát bude kapela F-box z Velkého Meziříčí. Výdělek z plesu bude použit na varhany a další potřeby farnosti. Děkujeme za dary do tomboly, které můžete nosit do krabice ke stolu s knihami v kostele. Kontaktní osobou je Vít Štourač.

 • SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVĚ "BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH"

 • Tříkrálová sbírka 2017 - informace

 • Dnes 1. 1. při mši svaté bude obnova manželských slibů.


 • 1. 1. 2017 se v našem kostele bude v 16:00 hodin konat koncert sboru z Níhova.


ROK 2016

 • Zveme na Živý Betlém 24. 12. ve 14:00 hodin do Osové Bítýšky nebo 26. 12. v 11:00 hodin na Ronov.


 • Vánoční svátky - souhrnný seznam bohoslužeb o svátcích najdete zde.


 • Setkání seniorů našeho děkanství se bude konat ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí ve středu 7. 12. 2016 od 8:30 do 11:00 hodin na téma: „Stáří jako povolání.“ Hostem bude P. Josef Havelka, farář v Měříně a Uhřínově.
 • Na stolku v kostele si můžete zakoupit kalendáře na příští rok. Vybírat můžete z několika druhů. Plaťte prosím do zvláštní kasičky.

 • Byla zvolena farní rada v tomto složení: Crhová Lenka, Holemá Jana, Marie Sýkorová, Štourač Vít, Tuček Martin. Administrátor farnosti doplnil farní radu o tyto členy: Hálová Jana, Klusáková Pavla, Matoušková Jitka, Musil Pavel. Farní rada se sejde v neděli 16. 10. v 18:00 na faře v Osové Bítýšce.

 • První setkání farní rady bude 16. 10. v 18:00 na faře v Osové Bítýšce.

 • Zveme všechny na drakiádu, která proběhne v neděli 9. 10. od 14:00 v Osové Bítýšce, sraz bude u Žáby před kostelem.

 • Kolpingova rodina Velká Bíteš zve všechny rodiny na tradiční Drakiádu. Uskuteční se v neděli 9. října od 14.30 u propojovací cesty mezi Chobůtkami a PBS. Zajištěn bude skákací hrad, soutěž o nejlepší draky a sladké odměny pro vítěze.

 • Na první pátek od 16:30 možnost adorace a svátosti smíření.

 • Všechny mladé od 4. do 9. třídy moc zveme na podzimní Akční víkend do Březí na faru 14.-16. 10. Přihlášky na stolku.

 • 9. 10. v 14:00 bude v Osové Bítýšce farní drakiáda, srdečně zveme.

 • Farnost Velká Bíteš Vás zve na besedu Bítešské akademie. Zúčastní se jí cyklopoutníci, kteří jeli z v červenci z Bíteše do Krakova na setkání s papežem Františkem. Začátek je v pátek 30. září v 19.00 na Základní umělecké škole Velká Bíteš.

 • Příští neděli, tj. 2. 10. by bylo po mši svaté hlasování do farní rady. Každý farník starší 15-ti let by dostal hlasovací lístek. Farníci zvolí 5 zástupců podle nejvyššího počtu hlasů, další 4 jmenuje správce farnosti. Celkem bude ve farní radě 9 farníků. První setkání farní rady bude o dva týdny později, 16. 10. v 18:00 hodin na faře v Osové Bítýšce.

 • V neděli 24. září zveme všechny na pouťovou mši svatou do Níhova v 10:00 hodin.

 • Všechny mladé od 4. do 9. třídy moc zveme na podzimní Akční víkend do Březí na faru 14.-16. 10. Přihlášky na stolku

 • Kdo by měl zájem si pronajmout farní pozemky, které mají okolo 3,5 ha, napište svou nabídku na ŘKF OB.

 • 13. 9. bude Nový Jeruzalém v Pavlově od 18:00 hodin. Autobus odjíždí v 16:35 hodin ze Březí.

 • Zveme na děkanátní pouť do Kostelního Vydří. Více na letáčcích. Na stolku je také rozpis k cestě auty na tuto pouť. Pouť je již příští týden, dnes je poslední možnost zapsat se!!! Nebo jeďte po vlastní ose a těšíme se, že se tam alespoň s některými setkáme.

 • V sobotu 17. září v 11:00 ve Březí uzavřou církevní sňatek Jan Bořuta z Valtic a Lenka Crhová z Borovníku.

 • Příští neděli 4. 9. budeme slavit ve Březí poutní mši sv. v 9:00 hodin!

 • Připomínáme poslední možnost navrhování kandidátů do voleb farní rady.

 • V sobotu 13. 8. v 18:00 hodin bude Nový Jeruzalém ve Žďáře nad Sázavou v klášteře. Autobus jede z Březí v 16:10 hodin.

 • Výjimečně pořad bohoslužeb zveřejňujeme v týdnu od 18. 7. na tři týdny dopředu. Jiné bohoslužby než uvedené nebudou (jsme na SDM v Krakově).

 • Ve středu 13. 7. je Nový Jeruzalém v Oslavici, začátek v 18:00. Odjezd autobusu ze Březí v 16:55.

 • Biskupské svěcení našeho nového pomocného biskupa Pavla Konzbula bude ve středu 29. 6. v 14:00 v katedrále v Brně.

 • Poslední možnost přihlásit se na Akční víkend, můžete se přihlašovat na tábor.

 • Příští neděli, tj. 1. května zde bude sloužit a udělovat novokněžské požehnání o. Jaroslav Rašovský z Hodonína.

 • Farní tábor bude probíhat od 1. 7. 2016 – 10. 7. 2016, více informací a přihlášku si přečtěte zde.

 • Příští neděli 10.4. v 17:00 hodin bude v kostele v Osové Bítýšce probíhat koncert mladých hudebníků ze ZUŠ Moravské Budějovice, které doprovodí Collegium Ad Maiorem Dei Gloriam. Jste srdečně zváni.
  Koncert

 • Mladé od 4. do 9. třídy zveme na „akční víkend“ pořádaný mladými z Osové Bítýšky spolu s o. kaplanem 13.-15.5. na faře ve Březí. Více na plakátku.

 • Dne 2. dubna 2016 ve 14.00 hodin proběhne v místním kostele rozloučení ze zesnulým panem Ludvíkem Nekudou ze Březí.

 • Od 1. dubna 2016 přechází naše farnost pod správu farnosti Osová Bítýška. Duchovním správcem farnosti bude P. Ing. arch. Jiří Jeniš a kaplan P. Mgr. Karel Adamec.


 • Všechny mladé zvu na setkání s Otcem biskupem Vojtěchem do brněnské katedrály v sobotu 19. 3. 2016. Odjezd autobusu z Masarykova náměstí bude v 7:15 hodin potřebujeme znát přibližný počet účastníků, kvůli zajištění dopravy.
 • Kolpingova rodina Vás zve na besedu Bítešské akademie. Hostem bude lékař Safa Hassani z Afghánistánu, který po únosu Talibanem uprchl do Česka a nyní pracuje ve Velké Bíteši. Beseda se koná mimořádně v sobotu 12. března v 18 hodin na ZUŠ. Rozhovor s ním si přečtěte v březnovém Exitu.
 • V sobotu 30. 1. 2016 se uskuteční Farní ples ve Velké Bíteši. Všechny Vás srdečně zvu.
 • 11. ledna bude sloužit mši novokněz z Měřína P. Zdeněk Drštka.
 • Od 5. 2. 2016 bychom zahájili duchovní obnovu farnosti. Bylo by to 10 po sobě jdoucích pátků po bohoslužbě, kromě velikonoc. Zájemci zapisujte se na stolku na přiložený papír do 14. dní.
 • V září bychom jeli na poutní zájezd v rámci svatého roku do Říma. Zájemci zapisujte se také na stolku, můžeme navštívit také Florencii, případně další města.

 • ROK 2015

 • Spojené farnosti nás zvou na představení Jesus Christ Supermlád do Zbraslavi 15. listopadu v 17 hodin. Jedná se o 50. představení tohoto muzikálu o událostech, které se staly kolem roku 0. Součástí představení bude i uvedení DVD nahrávky tohoto muzikálu.

 • Všechny Vás srdečně zvu na duchovní obnovu v pátek 27. 11. 2015 a v sobotu 28. 11. 2015, kterou povede ve Velké Bíteši oblát Martin Sedloň, spolubratr Vlastimila Kadlece z komunity oblátů z Plasů u Plzně, kterého mnozí znáte z loňské charismatické konference a z televize.

 • Srdečně Vás všechny zvu na muzikál Gedeon v pátek 23. 10. v 19: hod. v Kulturním domě. Vystoupí spojené farnosti.

 • V sobotu 10. 10. 2015 v 18:00 bude v kostele ve Velké Bíteši koncert v rámci Svatováclavského festivalu hudby a umění.

 • Kolpingova rodina vás zve na besedu s Pavlem Hoškem v rámci Bítešské akademie. Bude věnována tématu Islám: Co znamená pro Evropu? Uskuteční se v neděli 11. října od 18.00 na ZUŠ. Pavel Hošek je autorem řady knih. Ve své přednášce se zamyslí před nebezpečími i příležitostmi, které přináší Evropě svět islámu. Téma je aktuální v souvislosti se stávající uprchlickou krizí.

 • Zapisujte se na Eucharistický kongres vzadu na stolku, který se uskuteční v Brně v sobotu 17. 10. 2015.

 • V neděli 27. 9. posvětí Dominik Duka, primas český pomník svaté Zdislavy v Křížanově. Všechny Vás na tuto akci zvu.

 • Zveme Vás na podzimní farní pouť 28. 9. 2015 do Jižních Čech. Navštívíme Klokoty, Římov a Vyšší Brod. Zájemci zapisujte se vždy na stolku.

 • Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství, dostojíte tak křestním slibům a společně uvedeme Vaše děti do vztahu víry v Boha a připravíme Vaše děti ke slavnosti 1. svatého přijímání. Náboženství je třeba navštěvovat od 1. třídy.

 • Dne 6. září v 10:00 hodin budeme slavit pouť Jména Panny Marie. Přijede P. Blažej Hejtmánek a zároveň bude hlavní celebrant.

 • V době mé nepřítomnosti mě zastupuje v případě pohřbu farář P. Jiří Jeniš z Osové Bítýšky 732 867 626 a farář z Deblína P. Petr Papoušek 777 297 616. Duchovní činnost farnosti koordinuje kostelník Milan Mičánek 732 257 617.

 • Folkový festival Prameny zve k návštěvě
  Krásné prostředí, krásná hudba, krásní lidé. To všechno slibuje folkový festival Prameny, který se uskuteční v sobotu 25. července od 18 hodin v Níhově. Tradičně jej zahájí vystoupení kapely Žalozpěv, která má k našemu kraji vřelý vztah. Pokračují skupiny Slunovrat, Isara, Žalman a Tuláci.

 • Protože již tradičně bude výtěžek festivalu určen na stavbu nových varhan v kostele ve Březí, zahájí festival v 17 hodin bohoslužba. O akci se dozvíte i ve vysílání Českého rozhlasu Brno a radia Proglas.

 • Další možnost kurzu Spirituální dimenze člověka a Zdraví je dar, které pořádá Brněnská akademie třetího věku ve spolupráci s Biskupstvím brněnským. Koordinátor kurzu prof. MUDr. Květoslav Šipr.

 • Znovu se otevírá kurz přirozeného plánování rodičovství. Adresa přihlášky na vývěsce nebo na stránkách Biskupství.

 • Pastorační středisko Brněnské diecéze nabízí další rok Biblického kurzu. Jde o vzdělávání o vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní formaci a materiál pro ty, ty, kdo vedou malá společenství. Období září – listopad 2015.

 • Kolpingova rodina a Základní škola Velká Bíteš Vás zvou na další setkání Bítešské akademie. Hostem bude Erika Bezdíčková, která prošla peklem Osvětimi a přežila. V 50. letech byla pronásledována pro svůj židovský původ, po srpnu 1968 kvůli odsouzení sovětské okupace. Po celý život se držela zásady: musí se bojovat a doufat. O svých zkušenostech nám řekne v pátek 5. června 2015 v 19 hodin na ZUŠ.

 • V sobotu 30. 5. v 11:00 budou v kostele v Březí oddáni Michal Sýkora z Březského a Jana Štouračová ze Březí.

 • Kolpingova rodina zve všechny rodiny s dětmi na Pohádkový les, který se uskuteční v neděli 24. května od 14 hodin. Vycházet se bude postupně po skupinách od Mateřské školky na náměstí ve Velké Bíteši. Děti projdou kouzelným světem pohádek a na závěr je čekají soutěže, skákací hrad a bohaté občerstvení na farní zahradě. • 22. 5. 2015 proběhne v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši Noc kostelů Plakátek


 • 1. 5. 2015 ve 14 hodin proběhne v místním kostele rozloučení ze zesnulou paní Marií NEKLAPILOVOU ze Březí.


 • 1. 5. 2015 v 9 hodin proběhne v místním kostele rozloučení ze zesnulou paní Marií HEJTMÁNKOVOU ze Březí.


 • Zajímavé filmy najdete na gloria.tv nebo např. na serveru Youtube - Křesťanské filmy

 • V sobotu 28.3. od 9:00 hodin bude probíhat velký úklid kostela.

  Prosím, přijďte pomoci.
  Děkuji!

 • Milá mládeži, pan biskup Vás zve na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 27 .3. 2015 v Brně v katedrále od 8:30 hodin. Před setkáním se můžete přihlásit na dopolední skupinky na brno.signaly.cz. Na co se můžete na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, na setkání s Kristem, na osobnější setkání s Otcem biskupem, na setkání nad zajímavými tématy, na mladé lidi, jako jsi ty.

 • POBYT NA FAŘE VE BŘEZÍ

  Zájemci o prázdninový nebo víkendový pobyt s dětmi mohou zavítat do našeho kraje. Je možné ubytovat se na faře ve Březí.
  Cena pobytu pro skupinu:
  - zimní období 75,- Kč na den a noc na osobu,
  - letní období 60,- Kč. na den a noc na osobu.
  Kontaktní adresa: P. Bohumil Poláček

 • Ohlášky z let 2008-2013 jsou nyní nově dostupné pouze registrovaným uživatelům našeho webu. • Tříkrálová sbírka 2015


  Borovník   4 950,--
  Rozseč   3 813,--
  Březské   5 710,--
  Níhov 18 830,--
  Březí   7 158,--
  Celkem za farnost 40 461,--

  Tříkrálové sbírky roky 2003-2015 Podívejte se na to, kolik peněz se vybralo v letech 2003-2015 při "Tříkrálových sbírkách".


REGISTRACE na web

 • Registrovaní uživatelé mají možnost přečíst si zápisy z ekonomické rady farnosti. Najdou je v kategorii "Aktuálně 2012 - Zápisy ekonomické rady".

 • Registraci najdete v pravém horním rohu webových stránek farnosti. Registrovaní uživatelé mají přístup k více informacím a budou jim zasílány emaily s informacemi o aktualizaci webových stránek.