VYHLEDÁVÁNÍ

Odkazy

Tříkrálová sbírka 2019


Borovník   6 360,--
Rozseč   5 250,--
Březské   8 250,--
Níhov 29 000,--
Březí a Ondrušky   8 950,--
Celkem za farnost 57 810,--

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2017

Milé sestry, milí bratři, milé děti,

v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již sedmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se do akce zapojilo kolem čtrnácti tisíc dobrovolníků, což je o tisíc více než loni. Aspoň tímto způsobem bych chtěl všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím.

Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 22 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 96 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno .

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.

biskup Vojtěch
Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2015


Borovník   4 950,--
Rozseč   3 813,--
Březské   5 710,--
Níhov 18 830,--
Březí   7 158,--
Celkem za farnost 40 461,--

Tříkrálové sbírky roky 2003-2015 Podívejte se na to, kolik peněz se vybralo v letech 2003-2015 při "Tříkrálových sbírkách".Tříkrálová sbírka 2011


Přečtěte si poděkování ředitelky Ing. Jany Zelené za pomoc podporu při Tříkrálové sbírce roku 2011 Tříkrálová sbírka rok 2011 zde.