VYHLEDÁVÁNÍ

Odkazy

     Kostel ve Březí byl dostavěn roku 1788 a dne 16.  srpna 1788 zasvěcen Nejsvětějšímu Jménu Panny Marie. Roku 1861 byla postavena věž kostela a nad lodí kostela nový strop.

     Roku 1868 zakoupeny nové varhany za 600 zlatých od brněnského varhanáře Filipa Komínka, který byl rodákem z Osové Bítýšky. V posledních letech byly varhany znova naladěny.

     Dne 8. září 1927 byly dány na věž dva nové zvony, které byly ulity v Brně firmou Hiller. Velký sv. Cyril a Metoděj a menší sv. Josef. Posvěceny zdejším farářem Fr. Řezaninou.

     Za války byly zvony odebrány a šťastnou náhodou se vrátil jeden malý.

     V osmdesátých letech byly provedeny značné změny. Pro zchátralost odstraněny hlavní oltář a dva oltáře v lodi kostela. Místo nich dána oltářní deska se svatostánkem, od výtvarnice Bedřišky Znojemské, jež představuje jak Maria dává Ježíše světu. Taky pořízen nový obětní stůl a místo kazatelny nový ambon, dle liturgických požadavků.

     V osmdesátých letech byla také položena nová mramorová podlaha a zřízena zpovědní místnost.

     Roku 1990 zakoupeny dva nové zvony a posvěceny strahovským opatem J. M. Pojezdným. Tedy v těchto dnech máme 4 zvony a to 3 ve velké věži a jeden malý zvon v malé věži /sanktusník/. V posledních letech byl zakoupen číselník, zbudováno nové ozvučení kostela, dána nová fasáda celého kostela, topení do lavic aj.

     V současné době každý rok o Vánocích připravuje březovský bohoslovec Blažej Hejtmánek v našem kostele betlém, který dodává do kostela vánoční atmosféru a ze kterého se těší nejen místní děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb.

     Pokladnička „černoušek“ slouží k vybírání darů na podporu projektu „ADOPCE NA DÁLKU“.