VYHLEDÁVÁNÍ

Odkazy

     V 16. století byla reformací silně narušena, jak organizace katolické církve, tak i možnost jejího působení. Na základě Tridentského koncilu, který položil větší důraz na intenzivnější duchovní správu, začala narůstat snaha upevnit úlohu farností. V průběhu 18. století se snažili habsburští panovníci vytvořit nové farnosti, protože současná síť byla neuspokojivá. Farnost Březí byla zřízena v roce 1788 vydělením z farnosti Osová Bítýška a Heřmanov. Její vytvoření, stavba kostela a fary byla financována z náboženského fondu.

     Kostel Jména Panny Marie byl postaven roku 1788 v barokním slohu. Téměř všechno vnitřní zařízení bylo převzato ze zrušeného kapucínského kostela v Jihlavě (oltáře, lavice, varhany, stříbrný kalich, patena atd.). První mši svatou zde sloužil v neděli 28. září 1788 brněnský biskup Jan Baptista. 13. 6. 1869 změnil brněnský biskup Antonín Schafgotsche pojmenování Březí z lokální kuracie na farnost a duchovní správce používal již titul farář.

     Kostel měl tři oltáře, hlavní – P. Marie a dva boční oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého. Boční oltáře trpěly příliš vlhkostí a musely být odstraněny. Na jejich místo byly roku 1889 v době působení velmi aktivního faráře P. Josefa Pávka z darů celé farnosti postaveny nové boční oltáře, zasvěcené P. Marie Lurdské a sv. Anně. V roce 1861 byla vystavena štíhlá věž a do ní umístěny tři nové zvony. V kostele byly prováděny velké změny a úpravy za P. Josefa Kodýtka, který ve Březí působil v letech 1847 – 1860 a dále pak za P. Josefa Pávka, který byl ve Březí farářem a také čestným občanem v letech 1886–1914.

     Kostel byl roku 1849 vyloupen, a proto byl postupně dovybavován a v letech 1882-1888 byly provedeny velké opravy financované převážně dobrovolnými příspěvky, kostel byl i vymalován.

     V roce 1882 byl vymalován celý kostel. Pan Josef Svoboda v roce 1884 opravil hlavní oltář. Byla opravena kazatelna a kůr. V roce 1883-1885 byla pro farnost pořízena zcela nová mešní roucha a kostelní prádlo. V roce 1894 byl nákladem farníků pořízen hlavní oltář, příspěvek poslali také bývalí farníci z Ameriky ve výši 160,-- Kč, přičemž náklady na vybudování oltáře byly 2 212,-- Kč. V roce 1896 byla v prezbitáři zbudována nová mozaiková dlažba a Boží hrob. Byly opraveny i posvátné nádoby a jiné, hlavně nákladem brat. živ. růžence. Střecha kostela byla v té době pokryta novou břidlicovou krytinou a byla zhotovena nová okna v celkovém nákladu 6 000,-- Kč. K tomu ještě darem paní Finkové z Vídně, která byla rodačka ze Březí byla zhotovena figurální okna v ceně 3 000,-- Kč. Tato okna zhotovila firma Geiling. Po všech úpravách ve Březí provedených konsekroval 9. a 10. října 1909 p. biskup Pavel, hrabě Huyn kostel a hlavní oltář. V roce 1911 se konaly ve Březí poprvé od založení kostela sv. misie, další misie 1926, 1933, 1950, 2001. Z novodobých oprav byla v letech 1970-1971 zhotovena celá venkovní fasáda kostela, šlo o zhotovení celé venkovní fasády kostela, 1977 pořízení nových lavic, v roce 1983 renovování elektroinstalace v kostele, pořízení akumulačních kamen a vymalování vnitřku kostela. V roce 1986 byly odstraněny staré chátrající oltáře a postaveny nové oltáře podle návrhu umělkyně Bedřišky Znojemské. Byla zhotovena nová dlažba. V roce 1987 byla na střechu položena měděná krytina a kostel byl vybaven novou křížovou cestou. Další úpravy proběhly po roce 1989 převážně tím, že byla opravena venkovní fasáda kostela.

     V letech 2006-2007 probíhá oprava kostela.

Ing. Bohumil Káňa, starosta obce Březské